24 października 2022Przeczytasz w: 7 min.

Nowoczesne instrumenty CSR angażujące pracowników

Instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu wybrane zgodnie z misją i wartościami firmy, mogą zaprocentować zwiększeniem konkurencyjności, wzmocnieniem wizerunku marki i wzrostem przychodów. Najbardziej employer-brandingowe i integrujące są przede wszystkim narzędzia CSR angażujące pracowników.

Zbiórki pracownicze

Zbiórki przeprowadzane wśród pracowników to narzędzie istniejące w firmach niemalże od zawsze. Kiedyś często nieformalne, powstałe na mocy zrywu inicjowanego przez załogę, dziś często usystematyzowane i aktywnie wspierane lub zarządzane przez pracodawcę.

Gdy mówimy o zbiórkach pracowniczych w kontekście CSR, myślimy przede wszystkim o zbiórkach:

  • organizowanych i przeprowadzanych przez pracodawcę,
  • angażujących część lub całą załogę,
  • przeprowadzanych na rzecz osób, podmiotów lub instytucji bliskich organizatorowi (lokalnie, światopoglądowo, biznesowo itp.).

Wplatając zbiórki pracownicze w firmową strategię CSR, pracodawca może zaplanować je jako cykliczne, organizowane np. raz na kwartał czy raz na pół roku. Może również (a nawet powinien) zaproponować, że każdorazowo zebraną kwotę podwoi czy potroi, tak by nie przerzucać całego ciężaru zbierania środków na załogę.

Zbiórki przeprowadzane w przedsiębiorstwie pownny być również w jakiś sposób bliskie załodze, a nawet wynikać wprost z ich decyzji (podjętej np. w ankiecie skierowanej do ogółu pracowników).

Aby uatrakcyjnić zbiórkę pracodawca może zorganizować event z wpłatomatem charytatywnym oraz zaplanować podziękowanie za datki. Przeprowadzanie takich akcji jest możliwe z naszym wpłatomatem charytatywnym GoodWillBox.

Jak to działa? Urządzenie ustawiamy w firmie, gdzie zbiera datki wśród pracowników (a także klientów, gości). W podziękowaniu za datek urządzenie wysyła na e-mail voucher zniżkowy (lub drukuje kupon). Może to być dowolny kupon, np. do pobliskiego bistro czy lokalnej galerii handlowej. Event może wspierać tzw. cicha aukcja, czyli licytacja przedmiotów na cele charytatywne.

Więcej o rozwiązaniu GoodWillBox tu: www.goodwillbox.pl.

Programy etyczne

Wizerunek firmy to w dużej mierze wyznawane przez firmę wartości. Każdy, komu zależy na klientach, chce by jego firma była postrzegana jako uczciwa, godna zaufania, troskliwa wobec środowiska i społeczeństwa. Wartości te, często ubierane są w formę tzw. programów etycznych.

Aby program etyczny stanowił wartościowe narzędzie CSR, powinien być wyrazem autentycznych przekonań całej załogi, czyli po prostu powstać w ramach zaangażowania całego zespołu.

Ponadto warto, by temat programu etycznego cyklicznie powracał „na tapetę”. Stworzenie programu i symboliczne odłożenie go na półkę „zrobione i zapomniane”, nie przyniesie żadnych pozytywnych efektów, jakie dają działania w ramach CSR.

Aby osiągnąć dwa powyższe cele, możesz:

1. na poziomie tworzenia programu:

  • ogłosić wśród załogi tworzenie programu etycznego i zaprosić cały Team do udziału w akcji,
  • uatrakcyjnić tworzenie programu poprzez np. zorganizowanie eventu integracyjnego, wyznaczenie nagród za udział w akcji, emitowanie ciekawych komunikatów przypominających o trwającej akcji, zaplanowanie eventu zwieńczającego prace itp.

2. na poziomie wdrożenia programu:

  • regularnie monitorować spójność procesów i komunikacji w firmie z normami określonymi w programie,
  • cyklicznie promować program i wartości z niego wynikające, najlepiej w sposób atrakcyjny dla pracowników (np. wyznaczając nagrody za najlepszy wynik w quizie dotyczącym programu etycznego).

Wolontariat pracowniczy

Narzędziem CSR jest również wolontariat pracowniczy, który pozwala poczuć pracownikom że ich czyny mają znaczenie oraz że są częścią grupy. Ponadto angażowanie w wolontariat to niezły trening umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, odnajdywanie się w różnych rolach, zarządzanie itp.

Wolontariat pracowniczy wykonywany jest przede wszystkim w czasie pracy. Może być organizowany jako praca zespołowa lub indywidualna. Często spotykanym modelem jest przeznaczanie określonej liczby godzin miesięcznie na dowolny wolontariat, indywidualnie wybrany przez każdego pracownika.

Wolontariat pracowniczy może być zarządzany przez pracodawcę, jednak wydaje się że zostawienie wolnej ręki pracownikom będzie skuteczniejsze. Pracownicy zaangażowani oddolnie w wolontariat mogą sami wybrać beneficjenta pomocy, częstotliwość i zakres pomocy, formę wsparcia itp. W takim trybie wystarczy oddelegować chętną osobą do koordynacji działań wolontariuszy oraz określić ogólne ramy wolontariatu w firmie.

Wolontariat pracowniczy mogą wspierać różne narzędzia, takie jak np. aplikacja wewnątrzfirmowa. Aplikacja może być kanałem komunikacji CSR-owej oraz dodatkowo wspierać inne cele employer-brandingowe i informacyjne. Przykładem takiej aplikacji jest np. eccelerate https://emaintenance.pl/.

Wybór należy do Ciebie!

Bycie firmą odpowiedzialną społecznie powoli staje się obowiązkiem każdej organizacji, której zależy na pozytywnym wizerunku i przede wszystkim pozytywnym wpływie na otoczenie. Wybierz narzędzia, które najbardziej odpowiadają Twoim potrzebom i już dziś zacznij zmieniać świat!

Inne artykuły